شرایط استفاده از خدمات

قوانین و مقررات

کلیه مشتریان و کاربران سرویسهای تاد سرور، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس تاد می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران می باشد. این شرایط جامع و کامل نبوده و تاد سرور حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای آنرا در هر زمان و بدون اطلاع قبلی پس از انتشار آنها در وب سایت تاد سرور برای خود محفوظ می دارد.

خریدار موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر شرکت می باشد

سرفصل ها

تعاریف

سرویس دهنده

سرویس دهنده در قراردادهای فی مابین و همچنین صورتحساب ها تاد سرور به نشانی tadserver.com می باشد.

سرویس گیرنده

سرویس گیرنده شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در سامانه ثبت نام سایت تاد سرور و یا در قرارداد فی ما بین مشخصات وی به عنوان خریدار ثبت می گردد.

تبصره : چنانچه شخصی به جز شخص خریدار نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نموده باشد در آن صورت شرکت تعهدی در قبال پرداخت کننده هزینه ها نداشته و صرفا شخص خریدار را به عنوان طرف قرارداد تلقی خواهد کرد.

تحویل خدمات

ارائه شناسه یا کلمه عبور استفاده از سرویسهای خریداری شده ویا اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین خریدار و شرکت

منابع RAM

میزان استفاده از حافظ اصلی سرور یا سرورهایی که به وب سایت خریدار سرویس دهی می کنند بر حسب مگابایت وقتی که کاربران آن سایت درحال استفاده ومشاهده آن سایت می باشند.

محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و ...

مقدار مجاز مصرف منابع

  • حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی 10% در بازه زمانی 1 دقیقه
  • حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی 100 مگا بایت
  • حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
  • حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
  • حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی 2 مگابیت در ثانیه

اقدامات پیشگیرانه

شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

نسخه پشتیبان (Backup)

به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

شرایط و قوانین مالی

خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران یا از طریق درگاههای آنلاین بانکی موجود در پرتال کاربران بپردازد .در شرایطی که شرکت درراستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص سفارش وی نماید، با عدم وصول وجه چک قرارداد منفسخ ومبالغ پرداختی توسط خریدار به عنوان خسارت غیرقابل استرداد به نفع شرکت برداشت و شرکت هیچ تعهدی درقبال خریدار نسبت به سرویس خریده شده و یا عودت وجه پرداختی نخواهد داشت وچنانچه ارائه سرویس خریدار آغاز شده باشد کل وجه چک نیز بعنوان خسارت توسط شرکت وصول خواهدگردید و خریدار هیچ حق و ادعایی نسبت به وجوه پرداختی و یا استرداد چک نخواهدداشت.