زیرساخت شبکه و ارتباطات تاد سرور

تاد مجهز به شبکه خصوصی با تجهیزات اختصاصی بود و پورت آپلینک ۱۰ گیگابیت در تمام دیتاسنترها را پشتیبانی میکند.شبکه خصوصی

سرورهای تاد دارای تجهیزات شبکه خصوصی بوده و از تجهیزات دیتاسنتر استفاده نمی کند. روتر، سوئیچ، فایروال و همچنین آی پی ها متعلق با تاد سرور می باشند.

  • این قسمت در حال تکمیل می باشد.